Liity jäseneksi

Alatornion Pirkat ry:n rekisteri- ja tietosuojaseloste:

Alatornion Pirkat ry

Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2021 on 20 euroa.

Samassa osoitteessa asuvan perheen jäsenmaksu on 50 euroa.

Jäsenmaksut laskutetaan jäseniltä alkuvuoden aikana.

Jäsenhakemuksiin tulee liittää jokin yhteystieto, kuten sähköposti, huoltajan sähköposti tai katuosoite. Näin jäsenmaksu voidaan periä vuosittain.

Jäsenistön tietoja ei luovuteta ulkopuolisille markkinointi tms. käyttöön.